ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 1 เปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุด ปรับปรุงถนน และบริการขนย้ายพื้นหญ้าเทียม

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 1 เปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุด ปรับปรุงถนน และบริการขนย้ายพื้นหญ้าเทียม

61

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสดิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 4 งานขอความอนุคราะห์ ปรับปรุงติดตั้งตู้ควบคุมเมนต์ไฟฟ้าคอนซูเมอร์ บ้านผู้พิการ และเดินระบบไฟฟ้าให้บ้านผู้ป่วยติดเดียง

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสดิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 4 งานขอความอนุคราะห์ ปรับปรุงติดตั้งตู้ควบคุมเมนต์ไฟฟ้าคอนซูเมอร์ บ้านผู้พิการ และเดินระบบไฟฟ้าให้บ้านผู้ป่วยติดเดียง

56

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ นำบุคลากรเข้าร่วมบริจาตโลหิต ร่วมกับอำเภอไชโย

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ นำบุคลากรเข้าร่วมบริจาตโลหิต ร่วมกับอำเภอไชโย

52

19 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ พันเอกรังษี ทวีสุข นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ และนายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขาบุการนายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเกษไชโย

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ พันเอกรังษี ทวีสุข นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ และนายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขาบุการนายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมงาน วันตำรวจ ประจำปี 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรเกษไชโย

695

17 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-5 บริการระบบไฟฟ้า บริการเก็บขยะ และตัดหญ้าบริเวณถนนสาย 309 หมู่ 1-5

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ออกให้บริการประชาชนตามใบคำร้องขอ หมู่ 2-5 บริการระบบไฟฟ้า บริการเก็บขยะ และตัดหญ้าบริเวณถนนสาย 309 หมู่ 1-5

691

16 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม) เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม) เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

48

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายจิทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดไชโยวรวิหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อดวายเป็น พระราชกุศล และร่วมวางพวงพามาลา ต่อเนื่องพิธีทำบุญ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไซโย

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายจิทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดไชโยวรวิหาร ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อดวายเป็น พระราชกุศล และร่วมวางพวงพามาลา ต่อเนื่องพิธีทำบุญ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไซโย

49

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขานายก อบต.ราช สถิตย์ พร้อมทีมงานกองช่าง อบต.ราชสถตย์ ออกแก้โขระบบไฟฟ้า และเสาไฟฟ้าที่หักล้ม ตามใบ ร้องขอของประชาชนชาวตำบลราชสถิตย์

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขานายก อบต.ราช สถิตย์ พร้อมทีมงานกองช่าง อบต.ราชสถตย์ ออกแก้โขระบบไฟฟ้า และเสาไฟฟ้าที่หักล้ม ตามใบ ร้องขอของประชาชนชาวตำบลราชสถิตย์

52

12 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายจิรทีต์ วีสุข มอบหมายให้นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับนางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ ในโอกาสโดน ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวนการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ณ ห้องประชุมบุญฉันท์

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายจิรทีต์ วีสุข มอบหมายให้นางสุพรรณ รอดน้อย รองนายก อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับนางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ ในโอกาสโดน ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวนการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ณ ห้องประชุมบุญฉันท์

48

12 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข มอบหมายให้พันเอกรังษี ทวีสุข รองนายก อบต.ราชสดิตย์ และนายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขานุการนายก อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานกองช่าง ออกเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข มอบหมายให้พันเอกรังษี ทวีสุข รองนายก อบต.ราชสดิตย์ และนายสุทธิพงษ์ ทองพุ่ม เลขานุการนายก อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานกองช่าง ออกเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

49

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสุรีย์พร นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ นำทีมงานพัสดุ อบต.ราชสถิตย์ ตรวจเช็คพัสดุประจำปี

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสุรีย์พร นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ นำทีมงานพัสดุ อบต.ราชสถิตย์ ตรวจเช็คพัสดุประจำปี

54

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายจิงทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายจิงทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

44

9 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกับ นายสำฤทธิ์ วัฒนวงศ์ ผอ.รพ.สต. ราชสถิตย์ ได้ออกเยี่ยมและแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะ โดยผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.ราชสถิตย์ (สป.สช.อบต.ราชสถิตย์) ประจำเดือนตุลาคม

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมทีมงานอบต.ราชสถิตย์ ร่วมกับ นายสำฤทธิ์ วัฒนวงศ์ ผอ.รพ.สต. ราชสถิตย์ ได้ออกเยี่ยมและแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะ โดยผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.ราชสถิตย์ (สป.สช.อบต.ราชสถิตย์) ประจำเดือนตุลาคม

46

9 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางจารุวรรณ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการก องการศึกษา ให้นำนักเรียนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ราชสถิตย์ โรงเรียนวัดวงศ์ภาศษ์ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา เข้ารับทุนการศึกษา รถจักรยานและ กล่องยังชีพจากสโมสรไลอ้อนสากล

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางจารุวรรณ ทองศักดิ์ ผู้อำนวยการก องการศึกษา ให้นำนักเรียนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ราชสถิตย์ โรงเรียนวัดวงศ์ภาศษ์ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา เข้ารับทุนการศึกษา รถจักรยานและ กล่องยังชีพจากสโมสรไลอ้อนสากล

48

7 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ได้รับเชิญเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การแช่เท้าสมุนไพร ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายจิรที่ปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ได้รับเชิญเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การแช่เท้าสมุนไพร ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช

49

5 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมประชุมคณะทำงาน ผู้นำท้องถิ่น ประธานสภา รองประรานสภา สมาชิกสภา และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบริหารและพัฒนางาน ในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายจิรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ ร่วมประชุมคณะทำงาน ผู้นำท้องถิ่น ประธานสภา รองประรานสภา สมาชิกสภา และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบริหารและพัฒนางาน ในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์

50

5 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมณทา ฉันทดิลก นายกเหลา กาชาดจังหวัดอ่างทองได้เดินทางกราบนมัสการพระเถระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอ่างทองเพื่ ขอพรเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้ากราบนมัสการพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะ จังหวัดอ่างทอง ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง กราบนมัสการ พระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ณ วัดชัยมงคล อำภอมืองอ่างทอง กราบนมัสการ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้า คณะจังหวัดอ่างทอง (มหานิกาย) ณ วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง และกราบนมัสการ พระเทพ บัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดางทอง (ธรรมยุ ณ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม) หมู่ที่ 6 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดย นายจิพีต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ พันเอก รังษี ทวีสุข รองนายก อบต.ราชสถิตย์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลราช สถิตย์ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ที่มารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางมณทา ฉันทดิลก นายกเหลา กาชาดจังหวัดอ่างทองได้เดินทางกราบนมัสการพระเถระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอ่างทองเพื่ ขอพรเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้ากราบนมัสการพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะ จังหวัดอ่างทอง ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง กราบนมัสการ พระครูวิเศษชัยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล ณ วัดชัยมงคล อำภอมืองอ่างทอง กราบนมัสการ พระเทพสุวรรณมุนี เจ้า คณะจังหวัดอ่างทอง (มหานิกาย) ณ วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง และกราบนมัสการ พระเทพ บัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดางทอง (ธรรมยุ ณ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก (วัดโพธิ์หอม) หมู่ที่ 6 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดย นายจิพีต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ พันเอก รังษี ทวีสุข รองนายก อบต.ราชสถิตย์ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลราช สถิตย์ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ที่มารับตำแหน่งใหม่

57

4 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 นายจีรทีต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นายวรพล นิลมณี ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานกองช่างออกบริการสารารณะติดตั้งเสาไฟฟ้าให้บ้านผู้พิการ หมู่ที่ 1

วันที่ 2-4 ตุลาคม 2566 นายจีรทีต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นายวรพล นิลมณี ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานกองช่างออกบริการสารารณะติดตั้งเสาไฟฟ้าให้บ้านผู้พิการ หมู่ที่ 1

70

4 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กันยายน 2566 นายจีรต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสาวฐิติกา บุตรปรารมณ์ หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานฉีดพ่นหมอกควันน ป้องกันโรคข้เลือดออก บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกและ บ้านบริเวณใกล้เคียง

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายจีรต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสาวฐิติกา บุตรปรารมณ์ หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต.ราชสถิตย์ นำทีมงานฉีดพ่นหมอกควันน ป้องกันโรคข้เลือดออก บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกและ บ้านบริเวณใกล้เคียง

51

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 27 กันยายน 2566 นายจีรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสาวฐิติกา บุตรปรารมย์ หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้มงานตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายจีรปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้ นางสาวฐิติกา บุตรปรารมย์ หัวหน้าสำนัก ปลัด อบต.ราชสถิตย์ มอบหมายให้มงานตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

48

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...