ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้หลูกสูตรการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งสองแห่งคือ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ นำโดย พันเอกรังษี ทวีสุข ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช นำโดย ผอ.มงคล ทองศักดิ์ ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลเทวราช
60
20 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 20 ตุลาคม 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้หลูกสูตรการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาซักผ้า เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งสองแห่งคือ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ นำโดย พันเอกรังษี ทวีสุข ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช นำโดย ผอ.มงคล ทองศักดิ์ ประรานชมรมผู้สูงอายุตำบลเทวราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์