องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140
โทรศัพท์ : 035-949757 โทรสาร : 035-949758
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ratchasathit@gmail.com