ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140

โทรศัพท์ : 035-949757 โทรสาร : 035-949758

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ratchasathit@gmail.com

Google Map
เดินทางไปอบต.ราชสถิตย์