กองช่าง
 • นายวรพล นิลมณี

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.083-053-2983

 • ส.อ.พรชัย บรรทัดจันทร์

  นายช่างโยธา

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายวินัย ศิริสุข

  พนักงานผลิตน้ำประปา
  โทร.089-502-3972

 • นายชูศักดิ์ ปิ่นอำพล

  คนงานทั่วไป
  โทร.091-814-1730

 • นายเชาวลิต ชอบชื่น

  คนงานทั่วไป
  โทร.087-122-9251