ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 เมษายน 2567 ณ วัดวงษ์ภาศนาราม คณะผู้บริหาร ส.อบต. ราชสถิตย์ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ราชสถิตย์ ร่วมกับผู้นำที่ ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนตำบลราชสถิตย์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
14 เมษายน 2567

51