ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลราชสดิตย์ ทำความสะอาด บริเวณหอประชุม โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา และร่วมกัน เตรียมสถานที่
16 มกราคม 2567

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลราชสดิตย์ ทำความสะอาด บริเวณหอประชุม โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา และร่วมกัน เตรียมสถานที่ ได้ที่นี่