กิจการสภา
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
10 สิงหาคม 2566

45


ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566