กิจการสภา
การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
4 มกราคม 2565

167


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้ที่นี่