ศูนย์ อปพร.อบต.ราชสถิตย์
ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
3 พฤษภาคม 2565

135


วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ พร้อมรองนายก เลขานายก ปลัด รองปลัด ข้าราชการ พนักงาน อบต.ราชสถิตย์ ส.อบต.ราชสถิตย์ สารวัตร สภ.เกษไชโย ผอ.รพ.สต.ราชสถิตย์ ผอ.โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ ผอ.โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อปพร.ตำบลราชสถิตย์ ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565