แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
31 มีนาคม 2566

42


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
31 มีนาคม 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2 ปีงบประมาณ 2564
11 มกราคม 2564

215


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 ปีงบประมาณ 2564
16 ธันวาคม 2563

207


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 ปีงบประมาณ 2564

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
15 ตุลาคม 2563

243


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564