รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิจย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
8 กุมภาพันธ์ 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิจย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
19 เมษายน 2564

300


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้ที่นี่