รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
10 เมษายน 2566

44


รายงานผลการดำเนินขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี 2566 รอบ 6 เดือน
9 มีนาคม 2566

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ปี 2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี 66 ไตรมาสแรก
9 มีนาคม 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณปี 66 ไตรมาสแรก ได้ที่นี่

ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
2 พฤษภาคม 2565

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
1 เมษายน 2564

240


รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)