รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567
25 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564

242


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ได้ที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
4 มกราคม 2564

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ได้ที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม 2563

237


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ได้ที่นี่

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
2 พฤศจิกายน 2563

246


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ได้ที่นี่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1 มิถุนายน 2563

301


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ได้ที่นี่

รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 กันยายน 2562

294


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
4 มิถุนายน 2562

307


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
28 กันยายน 2561

337


รายงานผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561