รายงานทางการคลัง
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี 2566
13 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการเงินแลบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
11 เมษายน 2566

59


รายงานการเงินแลบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563
7 เมษายน 2563

496


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563
3 มกราคม 2563

388


รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
4 ตุลาคม 2562

337


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
2 กรกฎาคม 2562

292


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1
21 มิถุนายน 2562

316


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2
21 มิถุนายน 2562

413


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 มกราคม 2562

301


รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบเเสดงฐานะทางการเงิน
23 พฤศจิกายน 2561

336


งบเเสดงฐานะทางการเงิน 

ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
30 ตุลาคม 2561

349


ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561