ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift policy
14 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
3 มีนาคม 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
23 กุมภาพันธ์ 2566

47


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gilf Policy)
22 กุมภาพันธ์ 2566

64


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gilf Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ