การขับเคลื่อนจริยธรรม
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Dos & Donts
5 เมษายน 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Dos & Donts ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5 เมษายน 2566

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2566

99


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ