ข่าวการเลือกตั้งท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
15 ตุลาคม 2564

156


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสถาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ