การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
20 เมษายน 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ
5 เมษายน 2566

63


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนผับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
19 พฤษภาคม 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนผับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
19 พฤษภาคม 2565

123


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผ่นพับจริยธรรม
18 พฤษภาคม 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นพับจริยธรรม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ