มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
5 เมษายน 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
3 เมษายน 2566

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565
21 กุมภาพันธ์ 2566

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
25 กรกฎาคม 2565

203


มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งที่รุกส้ำทางสาธารณะ

เอกสารแนบ
มาตรการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565
25 พฤษภาคม 2565

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการ แนวทางส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
9 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
เปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
9 พฤษภาคม 2565

160


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
20 เมษายน 2564

292


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ