การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
5 เมษายน 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผ่นพับแสดงความรู้ เรื่อง สร้างจิตสำนึก
21 เมษายน 2564

265


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผ่นพับแสดงความรู้ เรื่อง สร้างจิตสำนึก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (โบรชัวร์)
20 เมษายน 2564

4


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (โบรชัวร์)

เอกสารแนบ