การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
21 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 เมษายน 2566

88


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รบกวนลงในข้อ 034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566
4 เมษายน 2566

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.ตะบิ้ง
31 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.ตะบิ้ง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
31 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565
6 พฤษภาคม 2565

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนการบริหารความเสี่ยง
7 พฤษภาคม 2564

234


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการบริหารความเสี่ยง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7 พฤษภาคม 2564

247


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ