หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินผลการปฎิบัตราชการ
3 เมษายน 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัตราชการ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การพัฒนาบุคคลากร
3 เมษายน 2566

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การพัฒนาบุคคลากร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561
7 พฤษภาคม 2564

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
7 พฤษภาคม 2564

238


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
9 ตุลาคม 2563

234


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เอกสารแนบ
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
18 พฤษภาคม 2562

255


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ