นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
26 พฤษภาคม 2565

152


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 มีนาคม 2565

240


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
เอกสารแนบ
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 พฤษภาคม 2564

242


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ