สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
14 ธันวาคม 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
2 มีนาคม 2566

46


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
2 กุมภาพันธ์ 2566

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
2 มกราคม 2566

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
2 พฤศจิกายน 2565

50


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
13 ตุลาคม 2565

48


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
2 พฤษภาคม 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2 พฤษภาคม 2565

127


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
2 พฤษภาคม 2565

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
2 พฤษภาคม 2565

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
2 พฤษภาคม 2565

126


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
2 พฤษภาคม 2565

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓)
4 มกราคม 2564

310


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๓) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ