แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2565
9 พฤษภาคม 2565

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
11 ตุลาคม 2562

297


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
11 ตุลาคม 2562

332


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 พฤศจิกายน 2561

339


เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ