แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)
22 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
30 ตุลาคม 2566

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
31 มกราคม 2566

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนดำเนินงาน 65 อบต ราชสถิตย์
2 พฤษภาคม 2565

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนดำเนินงาน 65 อบต ราชสถิตย์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 ตุลาคม 2563

305


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ตุลาคม 2563

287


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
13 มิถุนายน 2563

303


แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 พฤศจิกายน 2562

297


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 พฤศจิกายน 2562

294


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
21 พฤศจิกายน 2562

309


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤศจิกายน 2561

300


เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ