การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2567
29 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566
20 มีนาคม 2566

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566 ได้ที่นี่

ภาพกิจกรมวันท้องถิ่นไทย2566
20 มีนาคม 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพกิจกรมวันท้องถิ่นไทย2566 ได้ที่นี่

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
20 มีนาคม 2566

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสมีส่วนร่วมอบต.ราชสถิตย์ งบประมาณปี 2566
1 มีนาคม 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสมีส่วนร่วมอบต.ราชสถิตย์ งบประมาณปี 2566 ได้ที่นี่

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
1 มีนาคม 2566

39


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

โครงการ อบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือนภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลราชสถิตย์
8 กุมภาพันธ์ 2566

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการ อบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือนภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลราชสถิตย์ ได้ที่นี่

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
8 กุมภาพันธ์ 2566

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ได้ที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
7 กุมภาพันธ์ 2566

43


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ได้ที่นี่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2565
7 กุมภาพันธ์ 2566

45


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ 2565 ได้ที่นี่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
7 กุมภาพันธ์ 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ได้ที่นี่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566

41


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ได้ที่นี่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
9 พฤษภาคม 2565

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่