สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบไตรมาศ 1 รอบ 6 เดือน)
30 มีนาคม 2566

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบไตรมาศ 1 รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 มีนาคม 2566

61


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565
2 พฤษภาคม 2565

131


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 มีนาคม 2564

237


สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติการให้บริการ
28 มิถุนายน 2562

390


สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 พฤศจิกายน 542

277


สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562