สำรวจความพึงพอใจ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการสำรวจและประเมิน โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
24 มีนาคม 2564

265


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการสำรวจและประเมิน
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
16 มิถุนายน 2563

342


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เชิญชวนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
26 มิถุนายน 2562

400


.