การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562
20 มิถุนายน 2563

284


รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2562

คู่มือปฏิบัติงานการร้องทุกข์ ร้องเรียน
16 มิถุนายน 2563

273


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานการร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ที่นี่

สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
26 มิถุนายน 2562

300


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
25 มิถุนายน 2562

317


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่