อำนาจหน้าที่
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
31 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พรบ.กระจายอำนาจ ม.16
9 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พรบ.กระจายอำนาจ ม.16 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
อำนาจหน้าที่
13 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ