ข้อบัญญัติ/ข้อบังคับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 กุมภาพันธ์ 2567

5


  

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 กันยายน 2566

22


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
24 กุมภาพันธ์ 2566

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ได้ที่นี่

ข้อบัญญัติ เรื่องการใช้น้ำประปา
24 กุมภาพันธ์ 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ เรื่องการใช้น้ำประปา ได้ที่นี่

ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2566
24 กุมภาพันธ์ 2566

68


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2566 ได้ที่นี่

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
22 กันยายน 2563

289


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

ข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พศ 2561
30 พฤศจิกายน 542

323


ข้อบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พศ 2561

ข้อบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พศ 2561
30 พฤศจิกายน 542

324


ข้อบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พศ 2561

ข้อบัญญัติ / ข้อบังคับ ปี 2565
30 พฤศจิกายน 542

30


ข้อบัญญัติ / ข้อบังคับ ปี 2565