ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พร้อมทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมวางพวงพามาลา เนื่องในกิจกรรมวันปียมหาราช ณ วัดไชโยวรวิหาร
69
23 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ทวีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ พร้อมทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมวางพวงพามาลา เนื่องในกิจกรรมวันปียมหาราช ณ วัดไชโยวรวิหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์