ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 พ้นเอกรังษี ทวีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรบทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนช่วย เหลือทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดางทอง อำภอเมืองางทอง จังหวัดอ่างทอง
60
22 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 22 ตุลาคม 2566 พ้นเอกรังษี ทวีสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกิจกรรบทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนช่วย เหลือทหารผ่านศึกนอกประจำการ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดางทอง อำภอเมืองางทอง จังหวัดอ่างทอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์