ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ พันจำเอกสุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำภอไซโย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
59
23 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ พันจำเอกสุริยา ภู่สวัสดิ์ นายอำภอไซโย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์