ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ที่วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ คณะผู้บริหาร อบต.ราชสถิตย์ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วม แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวรรณา เฟื่องฟู ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน)
730
26 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายจิรทีปต์ ที่วีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ คณะผู้บริหาร อบต.ราชสถิตย์ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วม แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวรรณา เฟื่องฟู ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์