ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567
697
25 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ประชุมกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์