ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ วัดดอนกระต่ายทอง เรียมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี 2566
763
24 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 24 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ร่วมกับ วัดดอนกระต่ายทอง เรียมงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทงสาย ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์